Zasady, kryteria i tryb przyznawania miejsc w domach studenckich PP.

Uwaga. Wnioski na rok akademicki 2023/24 można składać od 26.05.2023 r.
Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich na r.ak. 2023/2024 można składać w terminach:
a) dla aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2023/2024 - do dnia 09.06.2023 r.
b) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 12.08.2023 r.
Wniosek należy wypełnić w systemie eAkademik (eakademik.put.poznan.pl), za pomocą dostępnego tam formularza po wcześniejszej aktywacji eKonta w systemie rekrutacyjnym i podpisaniu ślubowania. KMDS dokonuje przydziału miejsc w domach studenckich w terminach:
a) dla aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2023/2024 - do dnia 16.06.2023 r.
b) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 18.08.2023 r.
Wszyscy studenci zagraniczni w celu uzyskania miejsca w akademikach kontaktują się z Działem Współpracy Międzynarodowej (international.edu [at] put.poznan.pl)
Wszyscy doktoranci w celu uzyskania miejsca kontaktuja się ze Szkoła Doktorską (phd.school [at] put.poznan.pl)

Studenci, którzy chcą mieszkać w akademikach w miesiącach letnich tj. od 01.07.2023 do 30.09.2023 r. muszą zgłosić się do Administracji Domów Studenckich w celu zadeklarowania chęci pozostania w akademikach w wymienionym okresie.
W sprawie akademików proszę pisać na maila (kmds [at] put.poznan.pl)
 
Attention. Applications for the academic year 2023/24 can be submitted from May 26, 2023.
Applications for a place in Student Dormitories for a year 2023/2024 can be submitted on the following dates:
a) for current students who will also be students in the academic year 2023/2024 - until June 9, 2023.
b) for students admitted to the first year of studies - until August 12, 2023.
The application should be completed in the eAkademik system (eakademik.put.poznan.pl), using the form available there, after prior activation of the eKonto in the recruitment system and signing the oath. KMDS assigns places in student dormitories on the following dates:
a) for current students who will also be students in the academic year 2023/2024 - until June 16, 2023.
b) for students admitted to the first year of studies - until August 18, 2023.
In order to obtain a place in dormitories, all foreign students contact the International Cooperation Department (international.edu [at] put.poznan.pl)
In order to obtain a place, all doctoral students contact the Doctoral School (phd.school [at] put.poznan.pl)
Students who want to live in dormitories during the summer months, i.e. from 01/07/2023 to 30/09/2023, must report to the Dormitories Administration in order to declare their willingness to stay in dormitories during the mentioned period.
For dormitories, please write an e-mail (kmds [at] put.poznan.pl)