WAŻNE UMOWY/ IMPORTANT AGREEMENTS

WAŻNE!!!
WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY NIE PODPISZĄ UMOWY WARUNKOWEJ NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI W SYSTEMIE eAKADEMIK  I NIE WPŁACĄ 100 ZŁ OPŁATY REZERWACYJNEJ
DO DNIA 30 CZERWCA 2023R. TRACĄ TO MIEJSCE.
Wszyscy studenci, którzy nie otrzymali miejsca w DS1 na kolejny rok akademicki lub nie dopełnią powyższych formalności muszą się wykwaterować najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023r.
 
IMPORTANT!!!
ALL STUDENTS WHO DO NOT SIGN THE CONDITIONAL AGREEMENT FOR THE NEXT ACADEMIC YEAR IN THE eKADEMIK SYSTEM AND DO NOT PAY THE 100 PLN RESERVATION FEE UNTIL JUNE 30, 2023. THEY'RE LOSSING THIS PLACE.
All students who have not received a place in DS1 for the next academic year or fail to complete the above formalities must check out on August 31, 2023 at the latest.