WAŻNE!!! / IMPORTANT!!!

INFORMACJA!!!
Informuję mieszkańców, że w dniu 12.09.2023 należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z ciepłej wody z uwagi na jej wyższą niż normalnie temperaturę z powodu trwających prac serwisowych.
 
INFORMATION!!!
 
I inform the residents that
on 12.09.2023 special care should be taken when using hot water due to its higher than normal temperature due to ongoing service work.