Rada Mieszkańców DS3

Przewodnicząca 
Galewska Sonia pok. 116
Z-ca przewodniczącej: 
Jakuszkowiak Ewa pok. 116