Pzrypomnienie o obowiązkowej opłacie rezerwacyjnej.

Przypomnienie!
Umowa na nowy rok akademicki bez wpłaconych 100,00 zl (numer konta podany w umowie) jest nieważna. Termin upływa 30.06.2022r.
Reminder!
The contract for the new academic year without the paid PLN 100,00 (account number provided in the contract) is invalid. The deadline is June 30, 2022.