[PL/ENG] Możliwość wykwaterowania się / Possibility of checking out.

Informuję, że od dnia 20.05.2020 roku będzie istniała możliwość wykwaterowania się.
 
Wykwaterowanie, to proces w którym  bierze udział pracownik administracji domu studenckiego i trwa ona w czasie. W związku z czym jednoczasowo możemy wykwaterować określoną liczbę osób.
By uniknąć niepotrzebnych kolejek i nieporozumień, bardzo proszę o umawianie się z administracją Domu Studenckich na określony dzień i godzinę.
Wykwaterowanie będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godz. pracy administracji domu studenckiego.(7.30-14.00)
W przypadku podjęcia próby wykwaterowania w terminie nie ustalonym z administracją Domu Studenckiego, do wykwaterowania takiego może nie dojść.
Przed umówionym przyjazdem należy wypełnić wniosek.
Pamiętać należy, ze w czasie trwania procesu wykwaterowania należy bezwzględnie używać maseczki chroniącej usta i nos (lub przyłbicy) oraz rękawic ochronnych.
 
 
I hereby inform you that as of 20.05.2020 there will be a possibility to check out.
Check-out is a process in which an employee of the administration of a dormitory takes part and it takes place over time. Therefore, we can check out a certain number of people at the same time.
To avoid unnecessary queues and misunderstandings, please make an appointment with the administration of the Student House for a specific day and time. If you don't make an appointment, the check-out may not be successful.
Check-out will be possible from Monday to Friday during working hours (7.30-14.00) of the administrations of the dormitories. An application must be filled in before the agreed arrival.
It should be remembered that during the check-out process it is necessary to wear a mask covering mouth and nose (or a visor) and protective gloves.
If you find any problems contacting the administration don’t hesitate to contact covid.info.eng [at] put.poznan.pl

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Wersja polska37.78 KB
PDF icon Wersja angielska25.06 KB