Kontakt

Osiedle Studenckie
ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Kierownik OS: lic. Leszek Krzemiński
tel. 61 647-5925
e-mail: leszek.krzeminski [at] put.poznan.pl
Administracja: mgr Agnieszka Spachacz
tel. 61 665-2066
e-mail: agnieszka.spachacz [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 1
ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Portiernia:
tel. 61 665-2506
e-mail: DS-1 [at] put.poznan.pl
Kierownik: mgr Renata Nazaruk
email: renata.nazaruk [at] put.poznan.pl
tel. 61 665-2536
 
Dom Studencki nr 2
ul. Jana Pawła II 26, 61-139 Poznań
Portiernia:
tel. 61 665-2516
e-mail: DS-2 [at] put.poznan.pl
Kierownik: Ewa Pawlak
email: ewa.pawlak [at] put.poznan.pl
tel: 61 665-2513
Administracja: Renata Łysiak
tel. 61 665-2510
email: renata.lysiak [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 3
ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
Portiernia:
tel. 61 665-2526
e-mail:. DS-3 [at] put.poznan.pl
Kierownik: Ewa Pawlak
email: ewa.pawlak [at] put.poznan.pl
tel: 61 665-2626
Administracja: Renata Kluczek
tel. 61 665-2626
e-mail. renata.kluczek [at] put.poznan.pl
mgr inż. Grzegorz Kubiak
tel. 61 665-2759
email: grzegorz.kubiak [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 4
ul. Kórnicka 3, 61-132 Poznań
e-mail: DS-4 [at] put.poznan.pl
Kierownik: mgr Ewa Grobelna
tel. 61 665-2759
email: ewa.grobelna [at] put.poznan.pl
Administracja: mgr Beata Żak
tel. 61 665-2783
email: beata.zak [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 5
Adres ul. św. Rocha 11 A , 61-142 Poznań
e-mail: ds-5 [at] put.poznan.pl
tel: 61 665-2658, 61 665-2594
Portiernia:
tel. 61 665-2594
Kierownik: mgr Ewa Grobelna
tel. 61 665-2658
e-mail:ewa.grobelna [at] put.poznan.pl
Administracja: mgr Agata Olejniczak
tel. 61 665 -2558
e-mail:agata.olejniczak [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 6
ul. św. Rocha 11b, 61-142 Poznań
Portiernia:
tel. 61 665-2578
e-mail: DS-6 [at] put.poznan.pl
Kierownik: Barbara Sulikowska
email: barbara.sulikowska [at] put.poznan.pl
tel: 61 665-2590
Administracja: Hanna Pawlak
tel. 61 665-2579
e-mail: hanna.pawlak [at] put.poznan.pl