Informacja o obowiązku segregowania śmieci.

ZM GOAP wdroży specjalne procedury służące egzekwowaniu:
I. Pierwsza procedura dotyczy "Naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych"- obejmuje sytuację, gdy w pojemniku/worku znajdują się odpady niepodlegające odbiorowi. Wiąże się to z koniecznością ich dosegregowania. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpadów przez właścicieli nieruchomości odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych. Chodzi tutaj np. o umieszczenie gruzu budowlanego w pojemniku na odpady zmieszane. Przy wykryciu takiej nieprawidłowości na kontenerze pojawi się pomarańczowa naklejka, a odpady zostaną odebrane dopiero po dosegregowaniu. 
II. Druga procedura to "Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych"- dotyczy "braku stosowania selektywnej zbiórki odpadów i może stanowić podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Mowa tutaj np. o wrzuceniu papieru do pojemnika na szkło czy butelek do kontenera na odpady BIO. Wówczas na pojemniku pojawi się żółta naklejka. Jeśli do następnego terminu odbioru odpady zostaną dosegregowane, wówczas zostaną zabrane zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie - odpady również zostaną zabrane, ale na pojemniku pojawi się czerwona naklejka. - Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowe informacje na temat zmian w systemie można znaleźć w na stronie internetowej ZM GOAP: https://www.goap.org.pl/
 
Przypominamy, że w Regulaminie Osiedla Studenckiego jest następujący zapis:
§ 5 Prawa i obowiązki mieszkańców
2.Mieszkaniec domu studenckiego jest obowiązany w szczególności:
f) segregować śmieci

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Wytyczne dot. segregowania odpadów.pdf913.17 KB