Dom Studencki 6

Dom Studencki nr 6 
Adres ul. Św. Rocha 11B, 61-142 Poznań
kierownik: Barbara Sulikowska
tel. 61 6652590
faks 61 6652579
Portiernia 
tel. 61 6652578
Numer konta Bankowego 
PKO BP SA III
Oddział Centrum w Poznaniu
DS nr 6 Pol. Poz. ul. Św. Rocha 11B
61-142 Poznań
89 1020 4027 0000 1802 0049 8956