DS1

WAŻNE! / IMPORTANT!

INFORMACJA!!!
 
W dniu 13.07.2019 r. odbędzie się dezynsekcja całego akademika.
W związku z tym wszyscy mieszkańcy muszą opuścić akademik
w godzinach 8.00 – 14.00.

 
Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem.
 
INFORMATION!!!

On 13.07.2019, the disinsection of the entire dormitory will take place.

IMPORTANT INFORMATION!!!

 
According to the concluded contracts 2018/19, all residents who have not signed up for the holiday period must move out no later than on 03.07.2019.
Residents who sign up for a holiday stay will be accommodated in incomplete rooms.
 
Residents from rooms number: 128, 129, 130, 228, 229, 230, 331, 332, 333
on 03/07/2019 must move to other rooms, as these will be renovated.

 
On 05.07.2019, the disinsection of the entire dormitory will take place.

WAŻNE INFORMACJE!!!

Zgodnie z zawartymi umowami 2018/19 wszyscy mieszkańcy, którzy nie zapisali się na okres wakacyjny muszą wyprowadzić się najpóźniej w dniu 03.07.2019 r.
Mieszkańcy, którzy zapisali się na pobyt wakacyjny będą dokwaterowywani do niepełnych pokoi.
 
Mieszkańcy z pokoi o numerach: 128, 129, 130, 228, 229, 230, 331, 332, 333 w dniu 03.07.2019 r. muszą przeprowadzić się do innych pokoi, ponieważ te będą remontowane.
 

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zgodnie z przydziałem miejsc od dnia 18 czerwca do dnia 28 czerwca 2019 roku odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowych
i rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/20

Prosimy dostarczyć:
-2 umowy warunkowe - wypełnione i podpisane
- wypełniony kwestionariusz 
-2 fotografie legitymacyjne - podpisane 
-potwierdzenie wpłaty 100zł (przelew)
Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DS1"
 

INFORMACJA!!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 28 MAJA 2019 ROKU W GODZINACH  8.00 – 20.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY.
Przyczyny awarii nie leżą po stronie Osiedla Studenckiego.
ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.
 
KINDLY INFORM THAT ON THE MAY 28 MAY 2019 IN TIME 8.00 - 20.00 A BREAK IN SUPPLY OF WARM WATER.
 The causes of the failure do not lie on the side of the Student Campus.
 FOR THEMSELVES, WE WILL SEND YOU THANK YOU.

PRZYDATNE INFORMACJE!!!

Zgodnie z trybem przyznawania miejsc w domach studenckich.
Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich można składać od 20 maja 2019 r.
 

Informacje o akademiku

Dom studencki nr 1 to obiekt 3- piętrowy.
Budynek Posiada 73 pokoje 2 osobowe co daje 146 miejsc.
Każdy pokój jest nowocześnie i funkcjonalnie umeblowany z prywatną łazienką.
Pokoje wyposażone są w gniazda umożliwiające podłączenie do sieci komputerowej.
Akademik udostępnia do użytku mieszkańców pralnię i suszarnię.

Kontakt

Dom Studencki nr 1 
Adres ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
e-mail DS-1[at]put.poznan.pl
Kierownik