DS1

WAŻNE / IMPORTANT

INFORMUJĘ, ŻE OPŁATY ZA AKADEMIK NALEŻY DOKONAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA BIEŻACY MIESIĄC.
 
I AM INFORMING THAT THE CHARGES FOR THE DORMITOR SHOULD BE MADE UP TO 10 DAYS OF EACH MONTH FOR THE CURRENT MONTH.

INFORMACJA / INFORMATION

W dniu 23 i 24.10.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się inwentaryzacja
w niektórych pokojach studenckich.


Proszę o zachowanie odpowiedniego porządku w pokojach.
 
On 23 and 24.10.2019 from 9.00 an inventory will take place
in some student rooms.

 
Please, keep the rooms in order.

WAŻNE! / WARNING!!!

Wymiana bielizny pościelowej jest w każdą środę
(od 23.10.19r.) w godz. od 9.00 do 10.00. (parter)

 
Replacement of bed linen is every Wednesday
(from 23.10.19.) at from 9.00 to 10.00. (ground floor)

BRAK PRĄDU / LACK OF ENERGY

INFORMACJA !!!
INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU REMONTU BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY CHWILOWE BRAKI W DOSTAWIE PRĄDU.
ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
 
 
INFORMATION !!!
 
WE ARE ANNOUNCING THAT BECAUSE OF THE REPAIR TEMPORARY GAPS IN THE POWER SUPPLY WILL BE APPEARING.
 
FOR THEMSELVES, WE WILL SEND YOU THANK YOU.

WAŻNE! / IMPORTANT!

INFORMACJA!!!
 
W dniu 13.07.2019 r. odbędzie się dezynsekcja całego akademika.
W związku z tym wszyscy mieszkańcy muszą opuścić akademik
w godzinach 8.00 – 14.00.

 
Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem.
 
INFORMATION!!!

On 13.07.2019, the disinsection of the entire dormitory will take place.

IMPORTANT INFORMATION!!!

 
According to the concluded contracts 2018/19, all residents who have not signed up for the holiday period must move out no later than on 03.07.2019.
Residents who sign up for a holiday stay will be accommodated in incomplete rooms.
 
Residents from rooms number: 128, 129, 130, 228, 229, 230, 331, 332, 333
on 03/07/2019 must move to other rooms, as these will be renovated.

 
On 05.07.2019, the disinsection of the entire dormitory will take place.