DS1

INFORMACJA!!! / INFORMATION!!!!

 
INFORMACJA !!!
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ŻE W DNIU 09.11.2021 ROKU
W GODZINACH  8.00 – 12.00
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

 
ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
 
INFORMATION !!!
 
WE WOULD LIKE TO INFORM THAT THOSE ON 09/11/2021 IN HOURS 8.00 - 12.00 OCCURRENCE IN DELIVERY OF WATER.
 

Attention foreign students !!!

 You can download the Covid-19 vaccination questionnaire from this page or download a printed form from the dormitories administration

We kindly ask you to fili in the attached documents appropriately (English and Polish version).

 REMEMBER: ! Use only CAPITAL letters !

 How to fill in the document?

 1)    ENGLISH VERSION

 NAME AND SURNAME

 PESEL OR PASSPORT NUMBER

 DATE OF BIRTH (insert the date just after the passport number)

Oświadczenie o pozostawieniu rzeczy w depozycie/Statement on leaving items in the deposit

W związku z Zarządzeniem nr 64 Rektora PP z dnia 3 listopada 2020 roku, informuję, że student w okresie trwania nauki zdalnej ma prawo do pozostawienia swoich rzeczy w pokoju.
By skorzystać z tego zapisu bardzo proszę o wypełnienie i przekazanie do administracji DS poniższego oświadczenia
 
In connection with the Regulation No. 64 of the Rector of PP of November 3, 2020, I would like to inform you that during the period of remote learning, the student has the right to leave his belongings in the room.

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

NOWY CENNIK / NEW PRICE

Od 01.10.2020 roku obowiązują nowe ceny za pokoje studenckie i gościnne.
From 01/10/2020, new prices for student and guest rooms will apply.

[PL/ENG] Możliwość wykwaterowania się / Possibility of checking out.

Informuję, że od dnia 20.05.2020 roku będzie istniała możliwość wykwaterowania się.
 
Wykwaterowanie, to proces w którym  bierze udział pracownik administracji domu studenckiego i trwa ona w czasie. W związku z czym jednoczasowo możemy wykwaterować określoną liczbę osób.
By uniknąć niepotrzebnych kolejek i nieporozumień, bardzo proszę o umawianie się z administracją Domu Studenckich na określony dzień i godzinę.