Dokumenty DS1

WAŻNE / IMPORTANT

U W A G A   ! ! !
W  dniu  2 i 16 września  2022 w  godz. 8:00  do  14:00
będzie  przeprowadzona D E Z Y N S E K C J A wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :