Aktualności DS5

Czasowy brak ciepłej wody

15.11.2019 ( piątek)  w godzinach od 8.00 do 16.00 nastąpi wyłączenie ciepłej wody. Przerwa w dostawie związana jest z pracami serwisowymi na zewnątrz budynku. Za utrudnienia przepraszamy .

Health care for foreign students.

Health care for foreign students.
a) if students are not of Polish origin and are not citizens of a Member State of the European Union and Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein (EFTA member states) - they may individually conclude voluntary contracts with the NFZ for the use of health services and pay contributions themselves. To conclude such a contract it is necessary to certify from the university that they are students. After choosing a primary care physician they have the same rights as Polish students;

Podpisywanie umów przez studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 2019/2020

Zgodnie z przydziałem miejsc dla studentów pierwszego roku studiów od dnia 20 sierpnia do 30 sierpnia 2019 roku odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowych
i rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/2020
Prosimy dostarczyć:
-2 umowy warunkowe - wypełnione i podpisane
- wypełniony kwestionariusz 
-2 fotografie legitymacyjne - podpisane 
-potwierdzenie wpłaty 100zł (przelew)
Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DS5"

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zgodnie z przydziałem miejsc od  18 czerwca do 28 czerwca 2019 w godzinach 9.00 - 14.00 odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowych i rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/20.

Prosimy dostarczyć:

  • 2 umowy warunkowe - wypełnione i podpisane
  • wypełniony kwestionariusz
  • 2 fotografie legitymacyjne - podpisane
  • potwierdzenie wpłaty 100zł (przelew)

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DS5"

In accordance with the allocation of seats from June 18 to June 28, 2019, conditional contracts will be signed