Aktualności DS2

Dokwaterowanie

K O M U N I K A T
 
Another person will live in this room. Please clean the room.
 
W  tym  pokoju  zamieszka  kolejna  osoba. Proszę  posprzątać  pokój.
 
116                                                204                                                       303
131                                                210                                                       307

DEZYNSEKCJA / DISINFESTATION 30/12/2019

U W A G A   ! ! !
W  dniu  30  grudnia  2019
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS.-2
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
C A U T I O N   !!!

Health care for foreign students.

Health care for foreign students.
a) if students are not of Polish origin and are not citizens of a Member State of the European Union and Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein (EFTA member states) - they may individually conclude voluntary contracts with the NFZ for the use of health services and pay contributions themselves. To conclude such a contract it is necessary to certify from the university that they are students. After choosing a primary care physician they have the same rights as Polish students;

WOLNE MIEJSCA !!!

W DS-2 są jeszcze wolne miejsca na rok akademicki 2019/2020.
Informacje można uzyskać telefonicznie lub w ADMINISTRACJI DS-2,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.
tel. 61 665 2510
Z A P R A S Z A M Y   !!!

KWATEROWANIE

Kwaterowanie  i  wykwaterowanie  odbywa  się od poniedziałku  do  piątku 
od  godz. 7:00  do  godz. 15:00

Accommodation

Accommodation and check-out takes place during the administration's working hours, i.e. from Monday to Friday from 7:00 am to 15:00 pm.

DEZYNSEKCJA / DISINFESTATION 5.07.2019 and 13.07.2019

U W A G A   ! ! !
W  dniach  5  i  13  lipca  2019
w  godz. 8:00  do  16:00
będą  przeprowadzone 
D E Z Y N S E K C J E   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS.-2
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
C A U T I O N   !!!