DS5

Kwaterunek

Niezbędne przy kwaterowaniu:

  • legitymacja studencka;
  • paszport / wiza (obckokrajowcy);
  • 2 zdjęcia;
  • kwestionariusz (w załączniku)

 
Necessary for accommodation:

  • student ID;
  • passport / visa (foreigners);
  • 2 photos;
  • questionnaire (in annex)

Ważne /Attention !!!

Uwaga!!!
W dniu 12.10.2022 r. od godz. 8:00 do 18:00 nastąpi wymiana lamp w pokojach 101-112 do 1001 -1012 ( wschodnia część budynku). W razie nieobecności mieszkańców wymiana nastąpi w obecności pracownika DS-5.
 
Important!!!
On 12.10 2022 from 8:00 to 18:00 there will be a replacement of lamps in rooms 101-112 to 1001 -1012 (eastern part of the building). In the absence of residents, the exchange will take place in the presence of a DS-5 employee.

Cennik

Pokój 1 osobowy z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym na dwa pokoje – jedno i dwu osobowy.
Miesięczny koszt pobytu wynosi:  

  • 810 zł  brutto dla studentów i doktorantów PP
  • 940 zł brutto dla innych osób

Dobowy koszt to 1/15 opłaty miesięcznej.
 
Pokój 2 osobowy z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym na dwa pokoje – jedno i dwu osobowy.
Miesięczny koszt pobytu wynosi :

Dom Studencki 5

ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań

DS-5 [at] put.poznan.pl
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949