DS5

DEZYNSEKCJA 05.07.2019

05.07.19r. ( piątek ) od godziny 7,00 - 12,00 odbędzie się dezynsekcja całego budynku. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w akademiku!!!

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zgodnie z przydziałem miejsc od  18 czerwca do 28 czerwca 2019 w godzinach 9.00 - 14.00 odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowych i rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/20.

Prosimy dostarczyć:

  • 2 umowy warunkowe - wypełnione i podpisane
  • wypełniony kwestionariusz
  • 2 fotografie legitymacyjne - podpisane
  • potwierdzenie wpłaty 100zł (przelew)

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DS5"

In accordance with the allocation of seats from June 18 to June 28, 2019, conditional contracts will be signed

Dom Studencki 5

ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań

DS-5 [at] put.poznan.pl
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949