DS3

Attention foreign students !!!

 You can download the Covid-19 vaccination questionnaire from this page or download a printed form from the dormitories administration

We kindly ask you to fili in the attached documents appropriately (English and Polish version).

 REMEMBER: ! Use only CAPITAL letters !

 How to fill in the document?

 1)    ENGLISH VERSION

 NAME AND SURNAME

 PESEL OR PASSPORT NUMBER

 DATE OF BIRTH (insert the date just after the passport number)

Oświadczenie o pozostawieniu rzeczy w depozycie/Statement on leaving items in the deposit

W związku z Zarządzeniem nr 64 Rektora PP z dnia 3 listopada 2020 roku, informuję, że student w okresie trwania nauki zdalnej ma prawo do pozostawienia swoich rzeczy w pokoju.
By skorzystać z tego zapisu bardzo proszę o wypełnienie i przekazanie do administracji DS poniższego oświadczenia
 
In connection with the Regulation No. 64 of the Rector of PP of November 3, 2020, I would like to inform you that during the period of remote learning, the student has the right to leave his belongings in the room.

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

Dom Studencki 3

Dom Studencki nr 3 
Adres ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
e-mail DS-3 [at] put.poznan.pl
Kierownik 
  Hanna Cherian
tel. 61 6652626
e-mail Hanna.Cherian [at] put.poznan.pl