Aktualności DS1

Rules and procedure of allocation in dormitories of the PUT in the academic year 2023/2024.

Attention. Applications for the academic year 2023/24 can be submitted from May 26, 2023.
Applications for a place in Student Dormitories for a year 2023/2024 can be submitted on the following dates:
a) for current students who will also be students in the academic year 2023/2024 - until June 9, 2023.
b) for students admitted to the first year of studies - until August 12, 2023.

Zasady, kryteria i tryb przyznawania miejsc w domach studenckich PP.

Uwaga. Wnioski na rok akademicki 2023/24 można składać od 26.05.2023 r.
Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich na r.ak. 2023/2024 można składać w terminach:
a) dla aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2023/2024 - do dnia 09.06.2023 r.
b) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 12.08.2023 r.

WAŻNE/IMPORTANT

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ŻE W DNIU 25.01.2023 ROKU
W GODZINACH  7.00 – 8.00
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

 
ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
 
.........................................................................................................................................................................................
 

INFORMACJA!!! / INFORMATION!!!

INFORMACJA!!!
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 7 i 9.09.2022 r.,
w godzinach od 8:00 do 15:00
odbędzie się na terenie akademika akcja mycia okien. Prosimy o udostępnienie pokoi. W sytuacji nieobecności mieszkańca w pokoju, okna będą myte w obecności pracownika  akademika.
 
INFORMATION!!!
Dear,

WAŻNE / IMPORTANT

NIE PODPISANIE UMOWY WARUNKOWEJ ORAZ BRAK WPŁATY REZERWACYJNEJ 100 ZŁOTYCH NA KONTO ZNAJDUJĄCE SIĘ NA UMOWIE DO DNIA 31 SIERPNIA 2022R. POWODUJE UTRATĘ MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI 2022/23.
 
FAILURE TO SIGN A CONDITIONAL AGREEMENT AND NO BOOKING PAYMENT OF PLN 100 ON THE ACCOUNT PROVIDED ON THE CONTRACT UNTIL 31 AUGUST 2022.
CAUSES LOSS OF PLACE IN THE STUDENT HOUSE FOR THE NEXT ACADEMIC YEAR 2022/23.

INFORMACJA!!! / INFORMATION!!!

INFORMACJA!!!
 
Od dnia 04.08.2022r. odbywać się będzie inwentaryzacja w pokojach.
W związku z tym prosimy o udostępnienie POSPRZĄTANYCH pokoi
w godzinach 10.00 – 14.00.

 
INFORMATION!!!
 
From 04.08.2022. an inventory will take place
in the rooms.
Therefore, please provide CLEANED rooms
between 10.00 - 14.00.

Pilne usunięcie samochodow z parkingu przy budynku WTCh.

Prosimy mieszkańców Domów Studenckich parkujących swoje samochody na parkingu przy budynku WTCh przy ul. Berdychowo (pod ścianą) o pilne przestawienie zaparkowanych pojazdów. Trwa remont parkingu, dlatego pozostawienie samochodów w tym miejscu grozi ich uszkodzeniem.