Aktualności DS1

Health care for foreign students.

Health care for foreign students.
a) if students are not of Polish origin and are not citizens of a Member State of the European Union and Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein (EFTA member states) - they may individually conclude voluntary contracts with the NFZ for the use of health services and pay contributions themselves. To conclude such a contract it is necessary to certify from the university that they are students. After choosing a primary care physician they have the same rights as Polish students;

WAŻNE / IMPORTANT

INFORMUJĘ, ŻE OPŁATY ZA AKADEMIK NALEŻY DOKONAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA BIEŻACY MIESIĄC.
 
I AM INFORMING THAT THE CHARGES FOR THE DORMITOR SHOULD BE MADE UP TO 10 DAYS OF EACH MONTH FOR THE CURRENT MONTH.

INFORMACJA / INFORMATION

W dniu 23 i 24.10.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się inwentaryzacja
w niektórych pokojach studenckich.


Proszę o zachowanie odpowiedniego porządku w pokojach.
 
On 23 and 24.10.2019 from 9.00 an inventory will take place
in some student rooms.

 
Please, keep the rooms in order.

WAŻNE! / WARNING!!!

Wymiana bielizny pościelowej jest w każdą środę
(od 23.10.19r.) w godz. od 9.00 do 10.00. (parter)

 
Replacement of bed linen is every Wednesday
(from 23.10.19.) at from 9.00 to 10.00. (ground floor)

DOSTĘP DO WIATY ŚMIETNIKA / ACCESS TO THE CONTAINER

W CELU OTRZYMANIA DOSTĘPU DO WIATY ŚMIETNIKA PRZY DS4 MIESZKANIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO ZGŁOSZENIA SIĘ Z LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ DO KIEROWNIKA DOMU STUDENCKIEGO NR 1
TO OBTAIN ACCESS TO THE WORLD OF TRUMPETTER AT DS4, THE RESIDENT IS OBLIGED TO APPLY WITH STUDENT LEGITIMATION TO STUDENT HOUSE No. 1

BRAK PRĄDU / LACK OF ENERGY

INFORMACJA !!!
INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU REMONTU BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY CHWILOWE BRAKI W DOSTAWIE PRĄDU.
ZA NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
 
 
INFORMATION !!!
 
WE ARE ANNOUNCING THAT BECAUSE OF THE REPAIR TEMPORARY GAPS IN THE POWER SUPPLY WILL BE APPEARING.
 
FOR THEMSELVES, WE WILL SEND YOU THANK YOU.

WAŻNE! / IMPORTANT!

INFORMACJA!!!
 
W dniu 13.07.2019 r. odbędzie się dezynsekcja całego akademika.
W związku z tym wszyscy mieszkańcy muszą opuścić akademik
w godzinach 8.00 – 14.00.

 
Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem.
 
INFORMATION!!!

On 13.07.2019, the disinsection of the entire dormitory will take place.