Kwaterunek

Niezbędne przy kwaterowaniu:

  • legitymacja studencka;
  • paszport / wiza (obckokrajowcy);
  • 2 zdjęcia;
  • kwestionariusz (w załączniku)

 
Necessary for accommodation:

  • student ID;
  • passport / visa (foreigners);
  • 2 photos;
  • questionnaire (in annex)
Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Plik Kwestionariusz.docx29.97 KB