Kontakt

Dom Studencki nr 1

ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Portiernia
tel. 61 665-2506
e-mail: DS-1 [ at ] put.poznan.pl
Kierownik: mgr Renata Nazaruk
email: renata.nazwruk[at]put.poznan.pl
tel. 61 665 2536

Dom Studencki nr 2

ul. Jana Pawła II 26, 61-139 Poznań
tel. 61 665-2516 (Portiernia)
e-mail: DS-2 [ at ] put.poznan.pl
kieriwnik: Ewa Pawlak
email: ewa.pawlak[at]put.poznan.pl
tel: 61 6652513
Administracja:
Renata Łysiak
tel. 61 6652510
email: renata.lysiak[at]put.poznan.pl

Dom Studencki nr 3

ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
tel. 61 665-2526 (Portiernia)
e-mail:. DS-3 [ at ] put.poznan.pl
Kierownik: mgr HannaCherian
email: hanna.cherian[at]put.poznan.pl
tel: 61 6652626
Administracja
mgr inż. Grzegorz Kubiak
tel. 61 665 2759
email: grzegorz.kubiak[at]put.poznan.pl

Dom Studencki nr 4

ul. Kórnicka 3, 61-132 Poznań
e-mail: DS-4 [ at ] put.poznan.pl
Kierownik: mgr HannaCherian
email: hanna.cherian[at]put.poznan.pl
tel: 61 6652626
Administracja
Malgorzata Szymkowia
tel. 61 665 2783
email: malgorzata.szymkowia[at]put.poznan.pl

Dom Studencki nr 5

Adres ul. św. Rocha 11 A , 61-142 Poznań
e-mail: ds-5[at]put.poznan.pl
tel: 61 665 2658, 61 665 2594
Kierownik: mgr Ewa Grobelna
tel. 61 665-26-58
e-mail:ewa.grobelna[at]put.poznan.pl
Administracja
mgr Agata Olejniczak
tel. 61 665 -25-58
e-mail:agata.olejniczak[at]put.poznan.pl
Portiernia
tel. 61 665-25-94

Dom Studencki nr 6

ul. św. Rocha 11b, 61-142 Poznań
tel. 61 665-2578 (Portiernia)
e-mail: DS-6 [ at ] put.poznan.pl
kieriwnik: Ewa Pawlak
email: ewa.pawlak[at]put.poznan.pl
tel: 61 6652590
Administracja:
Barbara Sulikowska
emial: barbara.sulikowsak[at]put.poznan.pl
tel. 61 665 2579