Informacje

Kontakt

Osiedle Studenckie
ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Kierownik OS: lic. Leszek Krzemiński
tel. 61 647-5925
e-mail: leszek.krzeminski [at] put.poznan.pl
Administracja: mgr Agnieszka Spachacz
tel. 61 665-2066
e-mail: agnieszka.spachacz [at] put.poznan.pl
 
Dom Studencki nr 1
ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Portiernia:
tel. 61 665-2506
e-mail: DS-1 [at] put.poznan.pl
Kierownik: mgr Renata Nazaruk

Kontakt

Dom Studencki nr 1

ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
Portiernia
tel. 61 665-2506
e-mail: DS-1 [ at ] put.poznan.pl
Kierownik: mgr Renata Nazaruk
email: renata.nazwruk[at]put.poznan.pl
tel. 61 665 2536

Dom Studencki nr 2