DS1

WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKACH / AVAILABLE PLACES IN HOSTELS

UPRZEJMIE INORMUJEMY, ŻE POSIADAMY WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KIEROWANIE SIĘ BEZPOŚREDNIO DO ADMINISTRACJI DOMÓW STUDENCKICH.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
WE KINDLY INFORM YOU THAT WE HAVE AVAILABLE PLACES IN STUDENT HOUSES.
INTERESTED PEOPLE ARE ASKED TO CONTACT DIRECTLY TO THE ADMINISTRATION OF STUDENT HOUSING ROOMS.
 
YOU'RE WELCOME !!!

WAŻNE!!! / IMPORTANT!!!

INFORMACJA!!!
Informuję mieszkańców, że w dniu 12.09.2023 należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z ciepłej wody z uwagi na jej wyższą niż normalnie temperaturę z powodu trwających prac serwisowych.
 
INFORMATION!!!
 
I inform the residents that
on 12.09.2023 special care should be taken when using hot water due to its higher than normal temperature due to ongoing service work.

WAŻNE !!!

WAŻNE!!!
WSZYSCY NOWO PRZYJĘCI STUDENCI, KTÓRZY NIE PODPISZĄ UMOWY WARUNKOWEJ NA ROK AKADEMICKI 2023/24 W SYSTEMIE eAKADEMIK I NIE WPŁACĄ 100 ZŁ OPŁATY REZERWACYJNEJ DO DNIA 31 SIERPNIA 2023R. TRACĄ TO MIEJSCE.

 

WAŻNE / IMPORTANT

U W A G A   ! ! !
W  dniu  21  lipca  2023 oraz 04 sierpnia 2023
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS1
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

WAŻNE UMOWY/ IMPORTANT AGREEMENTS

WAŻNE!!!
WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY NIE PODPISZĄ UMOWY WARUNKOWEJ NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI W SYSTEMIE eAKADEMIK  I NIE WPŁACĄ 100 ZŁ OPŁATY REZERWACYJNEJ
DO DNIA 30 CZERWCA 2023R. TRACĄ TO MIEJSCE.
Wszyscy studenci, którzy nie otrzymali miejsca w DS1 na kolejny rok akademicki lub nie dopełnią powyższych formalności muszą się wykwaterować najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023r.
 
IMPORTANT!!!

ZAPISY NA WAKACJE / HOLIDAY BOOKINGS

LISTA NA ZAPISY NA WAKACJE ZNAJDUJE SIĘ W RECEPCJI DS1.
ZAPISY SĄ DO DNIA 15.06.2023R.
 
THE HOLIDAY REGISTRATION LIST IS AVAILABLE AT THE DS1 RECEPTION.
REGISTRATIONS ARE UNTIL 15/06/2023.